Sme profesionálmi na Vašej strane  

   

.: Správa PC

      Zabezpečíme pravidelnú údržbu Vašich počítačov priamo vo Vašej firme. Ich bezchybný a bezpečný chod docielime pravidelnou aktualizáciou operačných systémov a aplikácií, antivírovou ochranou, ochranou pred škodlivým softvérom (spyware, adware, malware...), inštaláciou bezpečných aplikácií a pravidelným zálohovaním Vašich dát.
      V prípade potreby poučíme a zaškolíme Vašich zamestnancov aby pracovali bezpečnejšie a efektívnejšie.
      Naši technici majú certifikáty odbornej spôsobilosti CompTIA a Microsoft a sú Vám k dispozícii už od 1 hodiny po nahlásení problému.
      V prípade potreby Vám bezplatne zapožičiame náhradné počítače až do odstránenia závady na Vašom systéme.


Správa PCPočítačové sieteLinux / UnixPredaj PC a techniky
iNET, s.r.o., email : [email protected], tel.: +421 905 621780